Oprogramowanie ADOP bi działa u naszych Klientów od wielu lat i dzięki swojej bogatej funkcjonalności z powodzeniem spełnia ich oczekiwania w zakresie wielowymiarowej analizy danych. Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny i umożliwia analizę danych poprzez prezentację tabel przestawnych, wykresów, raportów i kokpitów menadżerskich. Widoki danych i układy ekranów można zapisywać w profilu użytkownika, a użytkownik może je udostępniać innym użytkownikom.

Najczęściej analizowane obszary danych:

  • Sprzedaż
  • Magazyn
  • Należności
  • Zobowiązania
  • FK – sprawozdania finansowe (RZiS, Bilans)

Dlaczego ADOP bi

Rozwój rozwiązania wraz z rozwojem firmy

Nasz system zbiera i normalizuje dane z wielu systemów transakcyjnych

Brak ograniczeń

Jeżeli chodzi o skalę skomplikowania obliczeń, możemy policzyć dowolne zestawy danych.

Redukcja kosztów procesu informatyzacji

Możliwość zaprojektowania nieszablonowych rozwiązań

Rozwiązania te wzmacniając przewagę konkurencyjną firmy, np. narzędzie do budowania drzewiastych struktur z danych zaciąganych z systemu transakcyjnego (struktura asortymentowa, struktura handlowa).
ADOP bi

Zobacz, co aplikacja może zaoferować Twojej firmie

Ujednolicony i przejrzysty sposób analizy danych

Dostęp do wszystkich analiz z poziomu jednej aplikacji

Precyzyjny model uprawnień

Użytkownicy widzą tylko te analizy, do których otrzymali dostęp.

Analizowane dane są w trybie „tylko do odczytu”

Dzięki temu nie ma obawy, że ktoś ingeruje w system transakcyjny.

Odciążenie w raportowania systemów transakcyjnych

Systemy transakcyjne są do nagrywania transakcji, a nie do analizy danych.

Szybkie wykonywania analiz

Czas odpowiedzi rzędu sekund, a nie minut.
ADOP bi

Funkcjonalność

1
Dedykowana usługa do zasilania ADOP bi danymi z systemów zewnętrznych (wielowątkowy komponent z wydajnym silnikiem ładowania danych)
2
Wbudowany moduł do budowania drzewiastych struktur danych (struktura asortymentowa, struktura handlowa, itd.)
3
Wbudowany moduł do tworzenia sprawozdań finansowych FK (RZiS, Bilans, itd.)
4
Funkcjonalny interfejs użytkownika
5
Moduł do tworzenia kostek danych – użytkownik po krótkim szkoleniu sam może budować dowolne kostki danych